Ervaring

Voor welke organisaties heb ik gewerkt en welke ervaringen neem ik mee in mijn werk en samenwerking?

Ik werk en heb gewerkt voor kleinere (250) en grote organisaties (50.000), profit en non-profit, nationaal en internationaal. Rode draad is steeds het communicatiever maken van de organisatie door communicatieontwikkeling gericht op de pijlers: structuur, vaardigheden en klimaat.

Ik heb (corporate) communicatie verantwoordelijkheden gehad en activiteiten uitgevoerd zoals:

  • Vertalen van organisatiestrategie naar communicatiestrategie gericht op de drie pijlers structuur, vaardigheden en klimaat
  • Inrichten van de communicatiefunctie: processen en mensen
  • Organiseren management-/lijncommunicatie en communicatie-coaching
  • Verandermanagement en verandercommunicatie
  • Ontwikkelen van de communicatiestrategie voor internal branding, reputatiemanagement, positionering en andere communicatievraagstukken


Hieronder staan in het kort mijn opdrachten van de afgelopen 10 jaar. Liever persoonlijk horen wat ik allemaal gedaan heb? Bel of mail mij voor een afspraak.

Organisaties

Ik heb onder andere gewerkt voor:

PlasticsEurope/NRK www.plasticseurope.org      www.nrk.nl
Consultant communicatiestrategie voor de reputatie van plastics. Inrichting communicatiestructuur en communicatieprocessen. Stakeholdercommunicatie.

Zuyd Hogeschool www.zuyd.nl
Consultant interne communicatie en managementcommunicatie.

Stamicarbon www.stamicarbon.com
Consultant voor inrichting interne communicatie en managementcommunicatie om deze te verbeteren en te professionaliseren in de sterk groeiende organisatie; advies organisatie van de communicatie; communicatiecoaching; internal branding.

Stichting Onterfd Goed www.onterfdgoed.nl
Adviseren marketingcommunicatie en stakeholdercommunicatie.

SABIC www.sabic.com
Voor SABIC heb ik ruim twee jaar gewerkt en in die periode een drietal vervangingen gedaan en diverse specifieke opdrachten uitgevoerd. Aandachtsgebied was Europa met (virtuele) samenwerkingen in Europa, VS en Saoedi Arabië.

Ik heb bij SABIC gewerkt als:
- Manager Communications Corporate Functions & Technology and Innovation Europe;
- Manager Manufacturing Communications Europe;
- Manager Business & Marketing Communications Business Unit LD/LLDPE Europe.

Specifieke opdrachten onder andere:
- Projectlead Europese introductie nieuwe corporate identity (awareness and buy in);
- Stakeholder analyse en implementatie stakeholder communicatie;
- Verbeteren managementcommunicatie, interne communicatie en communicatiecoaching managementteam diverse organisatie-onderdelen;
- Interne en externe verandercommunicatie voor Europees intiatief ‘Let’s really talk plastics’ inclusief ambassadeurscampagne;
- Advies en uitwerken strategisch en tactisch marketing communicatieplan Business Unit LD/LLDPE;

Rijkswaterstaat Limburg www.rijkswaterstaat.nl
Als interim Manager Communicatie heb ik mij gericht op reviewen, aansturen en professionaliseren team communicatie en organisatie van de communicatie. Daarnaast de communicatielead voor implementatie vernieuwingsproces en kernwaarden en gezorgd voor de doorontwikkeling van communicatieprocessen zoals bijvoorbeeld managementcommunicatie en crisiscommunicatie. Communicatiecoaching en training feedback geven/ontvangen.

Museum Scryption
Als externe consultant heb ik de directeur begeleid en geholpen bij teamontwikkeling. Daarnaast gezorgd voor internal en external branding van het nieuwe museumconcept.
(Museum Scryption is in 2012 opgeheven en de collectie is overgegaan naar de Stichting Onterfd Goed).

Van der Hilst Communicatie www.vanderhilst.nl
Voor Van der Hilst Communicatie heb ik gewerkt als consultant, trainer, coach voor diverse opdrachtgevers (bijvoorbeeld Vitens, TNT, Rijkswaterstaat, GVB, diverse gemeenten). Opdrachten: advies en begeleiding verander-/professionaliseringsprocessen; communicatiecoaching; visieworkshops en trainingen advies- en communicatievaardigheden.

Landelijke Huisartsen Vereniging www.lhv.nl
Bij de LHV heb ik gewerkt als Interim Hoofd Communicatie & Public Affairs. Ik was verantwoordelijk voor het aansturen en professionaliseren van de afdeling communicatie; het opzetten doelgroep (huisartsen) communicatie en stakeholdercommunicatie en communicatiecoaching directie en bestuur. Werving van het nieuwe hoofd Communicatie & Public Affairs. Na de overdracht heb ik nog als Projectmanager communicatie gewerkt voor de LHV voor diverse projecten ter verbetering van de communicatie (website; doelgroep- en stakeholder communicatie).

University of Technology Eindhoven www.tue.nl
Aan de TU/e was ik als consultant verbonden met als opdracht: visie- en strategieontwikkeling interne communicatie en advies internal branding. Verder heb ik communicatieprofessionals gecoacht en strategiesessies voor faculteitsbesturen geleid. 

Achmea, Group Communications & Brand Management www.achmea.nl
Teammanager interne communicatie/senior adviseur interne communicatie
Leiden en deelnemen (deel)projecten reorganisatie/identiteit/kernwaarden adviseren en coördineren incidentcommunicatie en verandercommunicatie; communicatiecoaching management; internal branding; communicatieonderzoek; Achmea-werkconcept; adviseren/coördineren communicatiestrategie diverse strategische projecten rondom (potentiële) fusies en overnames; aansturen a.i. team interne communicatie.

Interpolis, Concern Communicatie www.interpolis.nl
Teammanager interne communicatie
Aansturen team interne communicatie; adviseren en coördineren communicatiestrategie en -uitvoering fusie Interpolis-Achmea; leiden en deelnemen (deel)projecten internal branding, Interpolis-werkconcept, kwaliteit en kosten interne communicatie, communicatieonderzoek; adviseren en coördineren incidentcommunicatie en verandercommunicatie; communicatiecoaching.

Ministerie van Justitie/Raad voor de Rechtspraak/Centrale Raad van Beroep www.rechtspraak.nl
Interim senior communicatieadviseur

SAP Nederland www.sap.com
Interim projectmanager digitale marketingcommunicatie