Leiderschaps- en lijncommunicatie

(Dit praktijkvoorbeeld is een beschrijving op hoofdlijnen en gebaseerd op diverse opdrachten)

Vraag van de opdrachtgever: kun jij ons helpen met het versterken van de leiderschaps-/lijncommunicatie?

Resultaat: betere en effectievere communicatie door leidinggevenden, gericht op wat de medewerkers moeten weten en begrijpen om te handelen.

Bij een dergelijke vraag, ga ik altijd eerst praten met de leidinggevenden, wat ervaren ze als lastig, wat helpt hun, waar zijn ze tevreden over in hun eigen communicatie, hoe ervaren ze de ondersteuning die de organisatie hun biedt. Tegelijkertijd onderzoek ik ook bij hun medewerkers wat zij ervaren in de communicatie door en met hun leidinggevenden, wat gaat goed en wat kan beter. Op basis van die bevindingen kan ik helpen bij de verbetering vanuit twee invalshoeken.
1. Vanuit de organisatie faciliteren van leidinggevenden in de communicatie met geschikte middelen bijvoorbeeld met heldere, uitgewerkte boodschappen, eigen managementcommunicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven, e-mails, klankbordgroep, powerpoints.
2. Een tweede invalshoek is managers helpen met hun communicatieve vaardigheden: communicatiementoring. Communicatiementoring gaat over hulp bieden bij de manier waarop een manager communiceert bijvoorbeeld taalgebruik, het overbrengen van een heldere boodschap, setting van gesprekken, oefenen/trainen van communicatie.

Hoe ik in organisaties kan helpen met effectievere leiderschapscommunicatie/lijncommunicatie.