Mentoring & training

(Dit praktijkvoorbeeld is een beschrijving op hoofdlijnen en gebaseerd op diverse opdrachten)

Vraag van de opdrachtgever: kun jij onze communicatiemedewerker(s) helpen bij hun ontwikkeling in hun werk?

Resultaat: communicatiemedewerkers die beter in staat zijn een effectieve bijdrage te leveren.

Deze vraag gaat soms over een specifiek communicatievraagstuk, soms over de samenwerking binnen het communicatieteam of binnen de organisatie en soms over het functioneren van een individuele medewerker.

Als eerste stap ga ik in gesprek met de betreffende medewerker(s) om te bepalen hoe ik kan helpen, waar hebben ze zelf behoefte aan en hoe kan ik in die behoefte voorzien. Belangrijkste om samen het doel vast te stellen, wat moet het resultaat zijn. Op basis van die uitkomsten, maak ik afspraken en komen we op geregelde basis samen. Dat kan op het werk zelf zijn maar kan ook op een andere locatie zijn.
Trainingen in communicatieve vaardigheden, samenwerken, feedback geven, kunnen onderdeel uitmaken van mentoring.

Mentoring/training eindverantwoordelijken communicatie
Ik werk ook veel samen met eindverantwoordelijken van een afdeling communicatie (die soms geen communicatie-achtergrond hebben). Voor hun kan ik een sparringpartner en mentor zijn, zowel inhoudelijk als voor de organisatie van de communicatie.

Hoe ik communicatiemedewerkers adviseer en begeleid.