Professionaliseren van communicatie

(Dit praktijkvoorbeeld is een beschrijving op hoofdlijnen en gebaseerd op diverse opdrachten)

Vraag van de opdrachtgever: help ons bij het professionaliseren van onze communicatie.

Resultaat: een betere communicatie door het mentoren van communicatieprofessionals en/of management; organiseren van  efficiëntere communicatieprocessen; ontwikkelen van een effectievere communicatiestructuur en -middelen.

Mijn aanpak: de vraag wordt gesteld omdat er ontevredenheid is over de communicatie bij directie, management en/of medewerkers en niet duidelijk is waar die ontevredenheid vandaan komt.

Wat ik  als eerste doe, is via gesprekken achterhalen waar men in de organisatie niet tevreden over is: gaat het over communicatiemedewerkers, -structuur, -processen of -middelen of een combinatie. Via gesprekken met een brede vertegenwoordiging van de mensen in de organisatie, achterhaal ik waar de pijnpunten zitten. Daarbij kijk ik niet alleen naar het communicatievraagstuk maar ik onderzoek ook de context waarin de communicatie plaatsvindt: de organisatie en de mensen (management en medewerkers). Die zijn ook bepalend voor de kwaliteit, invulling, samenwerking en uitvoering van de communicatie.  Ik loop mee in de praktijk, woon (communicatie)overleggen bij.

Op basis van mijn bevindingen, adviseer ik over wat er verbeterd kan worden en hoe. Welke inrichting van de communicatiefunctie is nodig, welke type communicatieprofessionals passen daarbij. Hoe kunnen communicatieprofessionals en overige professionals in de organisatie het beste samenwerken? Vervolgens kan ik helpen bij het invoeren en uitvoeren van de noodzakelijke verbeteringen als interim manager of als organisatie-/communicatie mentor.

Wat is mijn aanpak bij een vraag om de communicatie in een organisatie te professionaliseren?