Ik werk en heb gewerkt voor kleinere (250) en grote organisaties (50.000), profit en non-profit, nationaal en internationaal. Voor korte tijd of langere periode. Van een beperkt aantal uren per week tot een volledige werkweek.Rode draad in mijn opdrachten: het versterken van de communicatie van organisatie en mensen.

Ik werk vanuit verschillende rollen zoals extern consultant, communicatie- en change manager, senior adviseur, kwartiermaker, projectmanager, als teammentor en communicatiementor voor (communicatie)professionals en leidinggevenden.

Mijn expertise ligt op het vlak van communicatie en organisatie. Een greep uit mijn werkzaamheden voor organisaties:

  • Vertalen van organisatiestrategie naar communicatiestrategie gericht op mensen, processen, structuur, middelen
  • Gedragsanalyse en veranderaanpak, verandermanagement en verandercommunicatie
  • Inrichten van de communicatiefunctie
  • Mentoring communicatieprofessionals
  • Organiseren en inrichten leiderschaps-/lijncommunicatie
  • Communicatiementoring directie en leidinggevenden
  • Ontwikkelen van de communicatiestrategie voor internal branding, kernwaarden, cultuurverandering, reputatiemanagement, positionering en andere communicatievraagstukken

Een aantal praktijkvoorbeelden:
Verandercommunicatie
Professionaliseren van de communicatie
Leiderschaps- en lijncommunicatie
Mentoring & training

Hieronder staan mijn opdrachten van de afgelopen 10 jaar met een korte beschrijving.

Liever persoonlijk horen wat ik allemaal gedaan heb?

Neem vrijblijvend contact op

Ik heb onder andere gewerkt voor:

Envida www.envida.nl 
Consultant. Review communicatieafdeling en communicatie van de organisatie. Communicatiestrategie cultuurverandering. Mentoring communicatieadviseurs.

SABIC www.sabic.com
Interim manager communicatie Manufacturing Site Geleen. Vervanging en verandercommunicatie organisatiewijziging. Mentoring communicatieadviseur. Communicatiementoring management.

PlasticsEurope/NRK
www.plasticseurope.org / www.nrk.nl
Consultant communicatiestrategie voor de reputatie van plastics. Inrichting communicatiestructuur, communicatieprocessen, stakeholdercommunicatie.
Ontwikkeling initiatief Rethink plastics www.rethinkplastics.nl/rethink
Communicatiementor.

Zuyd Hogeschool www.zuyd.nl
Consultant/interim manager interne communicatie. Optimaliseren interne communicatie, lijn- en managementcommunicatie. Mentor junior interne communicatieadviseur.

Stamicarbon www.stamicarbon.com
Consultant voor inrichting interne communicatie en managementcommunicatie om deze te verbeteren en te professionaliseren in de sterk groeiende organisatie; advies organisatie van de communicatie; communicatiementor directie; internal branding.

Stichting Onterfd Goed www.onterfdgoed.nl
Adviseren marketingcommunicatie en stakeholdercommunicatie.

SABIC www.sabic.com
Voor SABIC heb ik ruim twee jaar gewerkt en in die periode een drietal vervangingen gedaan en diverse specifieke opdrachten uitgevoerd. Aandachtsgebied was Europa met (virtuele) samenwerkingen in Europa, VS en Saoedi Arabië.

Ik heb bij SABIC gewerkt als:
– Manager Communications Corporate Functions & Technology and Innovation Europe;
– Manager Manufacturing Communications Europe;
– Manager Business & Marketing Communications Business Unit LD/LLDPE Europe.

Specifieke opdrachten onder andere:
– Projectlead Europese introductie nieuwe corporate identity (awareness and buy in);
– Stakeholder analyse en implementatie stakeholder communicatie;
– Verbeteren managementcommunicatie, interne communicatie en communicatiementor managementteam diverse organisatie-onderdelen;
– Interne en externe verandercommunicatie voor Europees intiatief ‘Let’s really talk plastics’ inclusief ambassadeurscampagne;
– Advies en uitwerken strategisch en tactisch marketing communicatieplan Business Unit LD/LLDPE;

Rijkswaterstaat Limburg www.rijkswaterstaat.nl
Als interim Manager Communicatie heb ik mij gericht op reviewen, aansturen en professionaliseren team communicatie en organisatie van de communicatie. Daarnaast de communicatielead voor implementatie vernieuwingsproces en kernwaarden en gezorgd voor de doorontwikkeling van communicatieprocessen zoals bijvoorbeeld managementcommunicatie en crisiscommunicatie. Communicatiementoring directie. Training feedback geven/ontvangen.

Museum Scryption
Als externe consultant heb ik de directeur begeleid en geholpen bij teamontwikkeling. Daarnaast gezorgd voor internal en external branding van het nieuwe museumconcept. Communicatiementor directeur.
(Museum Scryption is in 2012 opgeheven en de collectie is overgegaan naar de Stichting Onterfd Goed).

Van der Hilst Communicatie www.vanderhilst.nl
Voor Van der Hilst Communicatie heb ik gewerkt als consultant, trainer, mentor voor diverse opdrachtgevers (bijvoorbeeld Vitens, TNT, Rijkswaterstaat, GVB, diverse gemeenten). Opdrachten: advies en begeleiding verander-/professionaliseringsprocessen; communicatiementor; visieworkshops en trainingen advies- en communicatievaardigheden.

Landelijke Huisartsen Vereniging www.lhv.nl
Bij de LHV heb ik gewerkt als Interim Hoofd Communicatie & Public Affairs. Ik was verantwoordelijk voor het aansturen en professionaliseren van de afdeling communicatie; het opzetten doelgroep (huisartsen) communicatie en stakeholdercommunicatie en communicatiementoring directie en bestuur. Werving van het nieuwe hoofd Communicatie & Public Affairs. Na de overdracht heb ik nog als Projectmanager communicatie gewerkt voor de LHV voor diverse projecten ter verbetering van de communicatie (website; doelgroep- en stakeholdercommunicatie).

University of Technology Eindhoven www.tue.nl
Aan de TU/e was ik als consultant verbonden met als opdracht: visie- en strategieontwikkeling interne communicatie en advies internal branding. Mentoring communicatieprofessionals. Faciliteren strategiesessies voor faculteitsbesturen. 

Achmea, Group Communications & Brand Management www.achmea.nl
Teammanager interne communicatie/senior adviseur interne communicatie
Leiden en deelnemen (deel)projecten reorganisatie/identiteit/kernwaarden adviseren en coördineren incidentcommunicatie en verandercommunicatie; internal branding; communicatieonderzoek; adviseren/coördineren communicatiestrategie diverse strategische projecten rondom (potentiële) fusies en overnames; aansturen a.i. team interne communicatie; mentor communicatiecollega’s en trainees; communicatiementor management.

Interpolis, Concern Communicatie www.interpolis.nl
Teammanager interne communicatie
Aansturen team interne communicatie; adviseren en coördineren communicatiestrategie en -uitvoering fusie Interpolis-Achmea; leiden en deelnemen (deel)projecten internal branding, Interpolis-werkconcept, kwaliteit en kosten interne communicatie, communicatieonderzoek; adviseren en coördineren incidentcommunicatie en verandercommunicatie; mentor communicatiecollega’s; communicatiementoring management.

Ministerie van Justitie/Raad voor de Rechtspraak/Centrale Raad van Beroep www.rechtspraak.nl
Interim senior communicatieadviseur

SAP Nederland www.sap.com
Interim projectmanager digitale marketingcommunicatie

Meer weten? Neem contact op