Privacyverklaring
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Schrage Communictie|Ontwikkeling.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Schrage Communicatie|Ontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
Waarom Schrage Communicatie|Ontwikkeling deze gegevens nodig heeft
Schrage Communicatie|Ontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang Schrage Communicatie|Ontwikkeling gegevens bewaart
Schrage Communicatie|Ontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan 24 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.
Delen met anderen
Schrage Communicatie|Ontwikkeling verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Schrage Communicatie|Ontwikkeling maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:
• De site gebruikt Google Analytics-cookies
• Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
• Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
• Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
• Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nicole.schrage@schragecommunicatie.nl. Schrage Communicatie|Ontwikkeling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Heb je een vraag? Neem contact op